פרוטוקול ועד אגודה - 26.12.17

 שמות המשתתפים בישיבה: ארז שלום , אלי מור , שי רובין ,משה זכריה , אפרים מנצור.

 

סעיף 1 בחירות יו"ר ועד 

החלטה: הוחלט יו"ר ועד ארז שלום

סעיף 2 בחירת מ"מ

החלטה: הוחלט מ"מ אפרים מנצור

סעיף 3 מורשה חתימה

החלטה: הוחלט לםיה חתימת יו"ר הועד ארז שלום ובהעדרו מ"מ אפרים מנצור היא חתימה מחייבת יחד עם חתימת שניים מבין חברי ועד ההנהלה הנ"ל בצרוף חותמת האגודה מחייבת את האגודה.

סעיף 4 סגנים יו"ר

החלטה: הוחלט משה זכריה סגן 1 שי רובים סגן 2.

סעיף 5 בית כנסת בהרחבה
החלטה: אושר הקמת בית כנסת בהרחבה.

סעיף מס' 6 סוללה בהרחבה
החלטה: יש להמשיך פרויקט הסוללה בהרחבת הישוב.

סעיף מס' 7 פלישות בהרחבה לאדמות חקלאיות של האגודה
החלטה: לאור זאת שהאגודה מעבדת שטחים חקלאיים ובחלק מהאדמות יש פלישות של תושבים הוחלט לפנות לפולשים.

סעיף מס' 8 חובות לאגודה
החלטה: הוחלט כי בשיתוף רואה ח ן האגודה והיועץ משפטי יש לטפל בחייבים על מנת להסדיר החוב.

 

 


 

Please reload

האירועים הבאים - לוח חודשי

Please reload

קטגוריות
Please reload

שמרו על קשר

נשמח לשמוע מכם

© Copyright 2017-2019 by Hadid

Proudly designed by wix4u.

טלפון: 08-9229123

פקס: 08-9215558

אימייל: moshvhadid@gmail.com

מושב חדיד

מיקוד 7313500

ישראל